KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Misyonumuz • Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün misyonu, Bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak,
 • Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak.
 • Başarılı öğrenciyi teşvik etmek,
 • Teknoloji konusunda yaşam standartlarını daha da iyileştirmek, günümüz sorunlarını algılayıp ve çözümler üretebilmek, aynı zamanda bu bilinci taşıyan mühendislik formasyonu kazanmış mezunlar yetiştirmek,
 • Öğrencileri araştırmaya ve uygulamaya teşvik ederken bilimsel gerçeklerle Endüstrideki gereksinimleri dengelemek için gerekli bilgi ve beceriyi sunmak,
 • Öğrencilerine çeşitlilik içeren bilgi, beceri ve yaklaşımlar kazandırmak,
 • Öğrencilerin bireysel ve kurumsal performanslarının gelişmesini bilgiye dayandırmalarını sağlamak,
 • Bilgiyi üretime yayma ve aktarma ve uygulamada entegrasyon sağlamak,
 • Öğrenci odaklı bilgi üretme ve öğrenmeyi sürekli güncellenen içerikleri ile destekleyen bir program ortaya koymaktır.


Vizyonumuz • Dünya standartlarında Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi sunan,
 • Mevcut teknolojileri kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,
 • Türkiye’de ve Dünya’da kendi alanlarında söz sahibi olabilecek kalitede öğrenci yetiştiren,
 • Mezunları ile örnek gösterilen,
 • Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren,
 • Günümüzün sorunlarını çözmeye yönelik kaliteli araştırmalar yapan, Sürdürülebilir kalkınma hedefi için çalışan, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir bölüm olmaktır.