KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dilekçe ve Başvuru İşlemleri -29.09.2020

Öğrencilerimiz; bizzat elden yapılması gereken ancak mevcut pandemi ve uzaktan eğitim şartlarında bölüme gelinemeği durumlarda bazı gerekli dilekçe veya başvuru işlemlerini ilgili evrakın ıslak imzalı ve taranmış halini de ekleyerek Bölüm Sekreterliği mail adresine (fatmasansar@ksu.edu.tr) göndererek yapabilirler.