KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Erasmus+ Erasmus Programı

(Yükseköğretim Alanında Erasmus+)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 

Özel Eylem

Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Kaynak: www.ua.gov.tr

 

İkili Anlaşmalarımız

Ülke Üniversite Bölüm Derece Eğitim Dili
İtalya Politecnico di Bari Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Lisans

Yüksek Lisans

İtalyanca
İspanya Universitat Politechnica de Catalunya

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Lisans

Yüksek Lisans

İngilizce,

İspanyolca,

Katalan

Romanya Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

İngilizce

Romence


Ülke

Üniversite

ALMANYA

Augsburg University of Applied Sciences

LİTVANYA

Klaipeda State University of Applied Sciences

MACARİSTAN

University of Pannonia

PORTEKİZ

ISVOGUA- Instituto Superior Entre Doure e Vouga


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı